Řekli o knize Reset...

Málokterá práce je tak rozporuplná jako služba pastora, ale i jakéhokoliv pracovníka v církvi, který se věnuje lidem. Na jednu stranu krásné chvíle, kdy vidíme ovoce své služby, na stranu druhou hluboká vztahová zranění a pocity marnosti. Na jednu stranu obklopenost lidmi, na stranu druhou někdy hluboká samota. Rozporů je ale mnohem více a právě tato kniha je nejen pomáhá pojmenovat, ale i řešit. Knížka je sice psaná primárně pro pastory, ale její obsah a praktické aplikace se dají rozšířit na duchovní službu. Dočteme se v ní velmi praktické rady, jak ve službě druhým obstát, zároveň nám kniha dává nahlédnout i do specifických zákoutí pastorské služby a tím lépe tuto službu pochopit.

Bc. David Novák, M.Th.

předseda Rady Církve bratrské

Jsem vděčný, že tato kniha je zakotvená v Božím slově a zároveň je velmi praktická. Ukazuje cestu k resetu, kroky k obnovení života. Mluví o několika oblastech, ve kterých potřebujeme udělat konkrétní změny - v našem myšlení, teologii, prioritách, v nakládání s fyzickými a duševními silami, v oblasti našich vztahů, práce apod. Je výzvou právě pro nás, kteří tak často a rádi mluvíme o Boží milosti, ale v realitě žijeme pod břemenem zákonických požadavků a představ, abychom se uvolnili a žili radostně z milosti, která nám byla darována.

Ing. Pavel Coufal, M.Div.

předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů

Když se setkáme s Bohem, jeho odpuštěním a přijetím, vede nás to k rozhodnutí Boha následovat a sloužit mu. Může se nám ale lehce stát, že zapomeneme na to, že jsme kromě ducha také duše a tělo a že Bohu sloužit nemáme nejbližších pět až deset let, ale je před námi mnohdy několik desítek let a měli bychom vydržet běžet až do konce a "nést ovoce i v šedinách". Autor velmi zdařile ukazuje na potřebu "střežit svůj život" ve všech oblastech a nežít ze svého výkonu, ale z Boží milosti. Kniha mne povzbudila k určité inventuře mého života a k věnování pozornosti oblastem, na které jsem zapomínal. Je dobré se nechat zastavit Duchem svatým dříve, než nás zastaví naše selhání, zhroucené vztahy, případně psychické nebo tělesné onemocnění. Nebojme se svůj život resetovat.

Ing. Lubomír Ondráček

pastor Křesťanského společenství Praha

Je to kniha, kterou bych si sám přál napsat. Je záživná, obsahuje silný osobní příběh. Je praktická, šitá na míru chlapskému vnímání světa. Je humorná, vykresluje karikatury nezralého mužství. Je užitečná dokonce i když si přečtete jen pár náhodných odstavců. Podobně jako kniha Přísloví opírá praktická východiska o Boží zjevení i o lidskou moudrost vycházející z metod vědeckého zkoumání. Kazatelské povolání pečlivě zasazuje do širokého kontextu duchovního, vztahového, duševního, emocionálního i fyzického. Autor se zajímá o naše modlitby i pohyb, studium i stravu, službu i rodinu, myšlení i emoce, spánek i vědomou aktivitu. Zkrátka vše, co je zasažené hříchem a zároveň se může stávat posvátným. Doporučuji všem, kterým se rozblikaly varovné kontrolky na řídící palubě jejich života.

PhDr. Dalimil Staněk, PhD. DiS.

kazatel Církve bratrské

Když nemůžeš, tak přidej. Evangelium podle workoholika 3,16. Žijeme v kultuře zběsilého tempa a vyčerpaných lidí. A někdy dokonce podezíráme Boha, že je součástí tohohle otrokářského spiknutí. Dr. Murray je osvobozujícím hlasem kouče a duchovního otce, který pomáhá nastavit zdravý balanc bez pocitů viny. Váš vnitřní motor vezme na servisní prohlídku, vysvětlí blikající kontrolky a pomůže vyměnit opotřebované či zničené součástky. Jeho kniha vám dodá naději a palivo na další cestu.

Jakub Limr, Dis.

pastor Křesťanského společenství Mozaika v Hradci Králové

Tuto knihu považuji za nejlepší, kterou jsem o vyhoření četl a to z několika důvodů. Autor pojal knihu jako příručku, kde velmi jednoduše a systematicky, odhaluje kořeny vyhoření a přitom tato odhalení prokládá svou osobní zkušeností, kterou popisuje až obdivuhodně otevřeně a občas i s humorem. Pak nabízí konkrétní a velmi praktické kroky jak se z vyhoření zotavit. Přitom je ale jasné, že nám nenabízí nějaký jednoduchý recept "jak se zase rychle dostat do formy." Kroky, které autor popisuje a pod které bych se mohl podepsat, vedou k celkovému resetu a přenastavení našeho života se všemi jeho oblastmi. Pokud totiž jednu z oblastí vynecháme, čeká nás recidiva. Tato kniha by se měla stát povinnou literaturou všech, kteří pracují s lidmi. Rozhodně by neměla chybět v knihovně každého pastora. A měli by si ji preventivně přečíst ještě, než začnou sloužit. Vyhoření se dá předejít.

Jiří Dohnal, B.Th.

emeritní pastor ECP Rovinj a vedoucí revitalizačního centra pro pastory a vedoucí Hedonistra

Pociťujete ve své víře vyprahlost a únavu? Zažili jste zhroucení, vyhoření, ztrátu životní motivace a hledáte duchovní rozměr této zkušenosti? Máte ve sboru někoho, kdo potřeboval vyhledat odbornou pomoc a byla mu diagnostikována deprese, či jiné psychické onemocnění? Začíná vám vaše tělo dávat signály k tomu, abyste zpomalili a lépe hospodařili se svými silami? Chtěli byste nastavit ve svém životě a službě "rytmus milosti"? V tom případě rozhodně doporučuji knihu Reset vaší pozornosti! Zaujme vás svou praktičností. Najdete v ní konkrétní doporučení, jak si udělat vnitřní inventuru a co ve svém životě přenastavit. Kniha zůstává od začátku do konce čtivá a srozumitelná. Inspirativním a svěžím způsobem propojuje duchovní rozměr života s neduchovním. Kéž vám pomůže zakoušet v životě více radosti i Boží milosti.

Mgr. Pavel Janošík

farář Českobratrské církve evangelické v Opavě

Spíše bychom si přáli, abychom tuto knihu nepotřebovali. O to více jí ale potřebujeme. Myslím, že je to velmi dobrý nástroj pro pomoc jak těm z nás, kteří to už akutně potřebují, ale i těm, kterým tato kniha může posloužit jako prevence.


Bohuslav Wojnar

pastor sboru Apoštolské církve, Křesťanské centrum Český Těšín

Nevzpomínám si, že bych v ruce kdy držel takto komplexní, srozumitelnou a přitom stručnou knížku týkající se procesu vyhoření pastorů. Její síla je v tom, že pomáhá zorientovat se v realitě, pojmenovat příčiny a uvidět možná řešení. Vším navíc prostupuje důraz na Boží milost, která je záměrně vnášena jako klíčový prvek záchrany.


Mgr. Roman Toušek

kazatel Církve bratrské, člen Rady Církve bratrské

Kup knihu přímo od vydavatele!