Lidé, kteří stojí za vydáním knihy

Knihu vydal Sbor Církve bratrské v Opavě na základě autorských práv udělených vydavatelstvím CROSSWAY. České mutaci knihy se věnoval tým lidí:

Překlad: Mgr. Dan Drápal

Jazyková korektura: Mgr. Hana Weiglhoferová

Redakční úprava: Mgr. Marcela Zončová, M.A.

Sazba: Bc. Tomáš Kolman

Obálka: Mgr. Jiří Hoffmann

Distribuce: Bc. Jana Barotová

Vedoucí projektu: Bc. Matúš Kušnír

Kontaktujte nás

Sbor Církve bratrské v Opavě

Hradecká 1374/50, Opava, 74601

+420 776 806 613

reset@cbopava.cz

@cbopava